Nacházíte se zde:

Kotvení

Jiskry slunce ve větvích borovic –
zátiší dětství a pokojného života…
Jiskry lásky padající do krmítek ptáčat…
Sytíš nás, Pane, světlem svým
a dáváš doufat i chápat.