Filosofie mojí práce

Pracuji s dospělými lidmi a vycházím z principů humanistické psychoterapie psychologa Carla Rogerse. Jde o psychoterapeutický směr - přístup zaměřený na člověka.

Carl Rogers vnesl do psychoterapie téma důvěry v člověka. Podle něj má v sobě každý člověk obrovský potenciál porozumět sám sobě a svému prožívání a má schopnost změnit své základní životní postoje, své sebepojetí i své chování. Když mu prokážeme důvěru, dokáže jedinec převzít zodpovědnost a řídit svůj život, který přirozeně směřuje k růstu a rozvíjení jeho vnitřních možností.“

Je pro mě klíčové vytvářet s lidmi vztah důvěry, bezpečí, úcty a diskrétnosti. Moje práce s lidmi vychází z křesťanské etiky. Využívám i prvky práce s tělesnými pocity (metoda focusingu) a hagioterapie.

Sebe vidím jako průvodce lidí na jejich cestě - při hledání, pátrání a nalézání sebe sama a smyslu a nasměrování jejich vlastního života. Sama jsem sociální práci a psychologii začala studovat až po změně společenských poměrů v naší zemi. Pro práci s lidmi se mohu opřít i o odborné znalosti z mé dvacetileté praxe občanského poradce.

„V občanské poradně doprovázím lidi v jejich problémech a obtížných životních situacích a jsem jim nápomocna při řešení dluhů, exekucí, rozvodových a porozvodových situacích, pomáhám obětem domácího násilí, lidem, kteří jsou v zaměstnání šikanováni.“

Tyto zkušenosti formují i moji práci psychoterapeutky a dávají mi možnost po praktické stránce hlouběji a rychleji nahlédnout do problémů lidí a společenského kontextu celé jejich situace.