Vzdělání

od 2/2024 Profesionální dvouletý výcvik v existencionální hagioterapii, zajišťovaný institutem existenciální hagioterapie, z. ú. (celkově v rozsahu 160 výukových hodin).
od 9/2017 – do 3/2020 Pražská škola psychosociálních studií, Pražská psychoterapeutická fakulta, s. r. o., tříleté studium (víkendové přednášky). Studium jsem přerušila a nedokončila – komplikovaná situace s Covidem 19.
2009 – 2012 Jihočeská Univerzita České Budějovice, Teologická fakulta, obor Etika v sociální práci (magisterské studium).
2008 – 2010 II. část výcviku (individuální psychoterapie, práce s klienty pod supervizí), diplom v Rogersovské psychoterapii a poradenství (celkový rozsah výcviku – 1 030 hodin).
2004 – 2008 Profesionální 3,5 roční komunitní výcvikový program v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka (Rogersovská psychoterapie).
2001 – 2004 Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor Sociální práce (bakalářské studium).
1994 – 1996 Střední odborná škola Česká Třebová, pomaturitní studium, obor Sociálně právní činnost.
1977 – 1981 Střední zemědělská technická škola Lanškroun, denní studium, obor Chovatelství.

Praxe

od 6/2024 Pouze zkrácený úvazek v občanské poradně na pozici poradce.
od r. 2000 Poradce a vedoucí Občanské poradny a Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova v Oblastní charitě Polička.
1998 – 2000 Dávkařka, později metodička odboru Státní sociální podpory Okresního úřadu Svitavy.
1993 – 1997 Rodičovská dovolená.
1981 – 1993 Praxe v oboru zemědělství jako střední kádr.

Lektorování přednášek v rámci pracovního úvazku v občanské poradně.

Kurzy

Průběžná účast na kurzech týkajících se poradenství a technik práce s klientem, průběžná školení právní problematiky organizovaná Asociací občanských poraden v ČR (insolvenční zákon, exekuční řád, zákoník práce, občanský zákoník a další oblasti práva).

Z absolvovaných kurzů uvádím pouze kurzy časově náročnější:
 • Akreditovaný vzdělávací kurz - Kontakt s truchlením
  (2023/2024, Praha, rozsah 116 vyučujících hodin)
 • Manažerský diamant
  (září 2023, Praha, rozsah 24 vyučujících hodin)
 • Rozhovor v psychoterapii, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
  Pražská škola psychosociálních studií
  (2020/2021, cyklus 4 dvoudenních seminářů)
 • Sebezkušenostní seminář hagioterapie
  vedený MUDr. Prokopem Remešem
  (2016/2017, 28 hodin)
 • Kurz „Trauma II.", PhDr. Lucká
  (2015, 24 hodinový)
 • Kurz „Trauma I.", PhDr. Lucká
  (40 hodinový)
 • Kurz psychosociální a duchovní péče
  (2013, Brno, rozsah 100 vyučovacích hodin)
 • Vzdělávací program - Systemická práce s rodinou
  (2012, rozsah 32 vyučovacích hodin)
 • Vzdělávací program - Ekonomická gramotnost
  (2011/2012, rozsah 96 vyučovacích hodin)
 • Kurz „Pomoc obětem domácího násilí“
  (40 hodinový, MPSV)
 • Kurz Focusing - terapeutická metoda práce s pocity
  (úroveň I. a II.)
 • Kurz pro poradce občanských poraden
  (základní i pokročilý)