Nabízím

Psychologické poradenství, psychoterapii pro problematiku osobních, partnerských a rodinných vztahů, zvládání emocí, stresu. Poskytuji konzultace lidem, kteří svoji momentální situaci vnímají jako těžkou a jsou odhodláni o ní s někým mluvit.

Pracuji pro lidi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Cítí, že neví jak dál nebo jsou prostě unaveni a potřebují se zastavit, rozhlédnout a pojmenovat si, co vlastně chtějí a také nechtějí. Jsem zde pro ty, kteří na sobě chtějí pracovat a to bez rozdílu vyznání či filozofického zaměření.

„Jsem připravena být s Vámi, blízko Vás, naslouchat Vašim starostem. Poponést kousek s Vámi starosti a tíhu Vašeho životního příběhu, hledat společně s Vámi naději a cestu dál.“

Zaměřuji se

Na pomoc a provázení lidí při ztrátě blízké osoby (rozchod, rozvod, úmrtí), zvládání obtížných životních situací a krizí, na práci s nedostatečnou sebeúctou a sebedůvěrou, neuspokojivými partnerskými vztahy, zpracovávání traumat souvisejících s násilím.